Mizaç Tipleri

Size nasıl yardımcı olabiliriz

Tüm soru ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Eğitim sisteminden tutun kurumsal çalışmalarda mutlaka entegre olması gereken bir sistem tebrikler.

Sarp ÖZTÜRK
G. Müdür

Dokuz Mizaç Tipinin Temel Arayışları:  

TİP 1: Doğru eylem ve kusursuzluğu arayan

TİP 2: Duygusal paylaşım ve sevilen, ihtiyaç duyulan bir kimlik arayan

TİP 3:Üstün işlevsel ve hayran olunan kimlik, imaj arayan

TİP 4: Duygusal derinlik, anlam ve özgün kendilik arayan

TİP 5:Her şeyi tam bilme, anlama ve bağımsız yetkinlik arayan

TİP 6:  Zihinsel netlik, kesinlik ve hayata karşı destek, yeterlilik arayan

TİP 7:  Yenilik/ keyifli deneyim ve yeterli üstünlük arayan

TİP 8: Varlığını koruma ve güç/ hakimiyet arayan

TİP 9: İç huzuru, dengeyi koruma ve duyumsal rahatlık arayan

            ENNEAGRAM’ın Bazı Kavramları:

Ana mizaç: Kişinin doğuştan getirdiği ve  temel yapı olarak kullandığı mizaç tipidir. Her bireyin bir tane ana mizacı vardır.

Kanat mizaç: Kişide ana mizaçtan sonra ikinci derecede etkili olan mizaç tipidir. Doğuştan gelir ve değişmez. Ana mizaç tipine ek olarak bir başka mizaç tipinin de kişi üzerinde etkili olması demektir. Dokuz temel mizaç tipi bir çember üzerinde sıralanacak olursa her mizaç tipinin bitişiğindeki rakamla simgelenen mizaç tiplerinden yalnız biri kanat mizaç olabilir.

            Seviyeler: Her mizacın arayışları içinde olumlu veya olumsuz olmayan ama olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilecek potansiyelleri vardır. Mizaçların bu arayışlarından nispeten bağımsızlaşabilmiş ve olumlu sonuçları ortaya çıkmış kişilik düzeyi sağlıklı, tersi durumlarda sağlıksız ve ortalama olmak üzere üç temel seviyesi vardır. Bu seviyeler sabit olmayıp kişinin gelişimine bağlı olarak değişebilir.

Rahat Hatı: Mizaç tipleri kendi arayışlarını gerçekleştirdiklerinde rahatlarlar. Bu rahatlama halinde başka bir mizacın sağlıklı özelliklerini göstermeye başlarlar. Bu geçici bir durumdur. Buna rahat hattı denir.

1-7-5-8-2-4-1  ve   3-6-9-3 şeklinde döngüler vardır.

 Stres Hattı: Mizaç tipleri kendi arayışını gerçekleştiremezse strese girer. Bu stres halinde başka bir mizacın sağlıksız özelliklerini göstermeye başlarlar. Bu geçici bir durumdur. Buna stres hattı denir.

1-4-2-8-5-7-1  ve     3-9-6-3 şeklinde döngüleri vardır.

ENNEAGRAM KİŞİLİK MODELİ

Enneagram/ 9 mizaç modeline göre insanın psikolojik boyutunda üç merkez/meleke vardır. Bunlar;

Fizik/eylem merkezi

Duygu/arzu merkezi

Akıl/düşünce merkezi olarak isimlendirilir.

Her insan bu üç merkezi kullanır. Ancak bunlardan birini daha ağırlıklı kullanma eğilimli olarak doğar.

FİZİK/EYLEM MERKEZİ; KORUMA VE ETKİLİLİK, Bedeni koruma-savunma, Etkin ve hakim olma, Güç ve dış etkilerden bağımsızlık arayışındadır.

DUYGU/ ARZU MERKEZİ; İLİŞKİ VE KİMLİK, Fark edilme,  Sevme-takdir edilme,  Olumlu kimlik ve imaj arayışındadır.

AKIL/DÜŞÜNCE MERKEZİ; BİLGİ VE YETERLİLİK, Tam bilgi, Öngörebilme, Güvende olma ve uyum arayışındadır.


Do students who work with this advisor best dissertation writing service progress with reasonable dispatch in their investigations.