Kimlere Katkı Sağlar?

Size nasıl yardımcı olabiliriz

Tüm soru ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Eğitim sisteminden tutun kurumsal çalışmalarda mutlaka entegre olması gereken bir sistem tebrikler.

Sarp ÖZTÜRK
G. Müdür

A- Okula Katkıları:

 • Öğrencilerine karşı farkındalığı yüksek öğretmenler
 • Kendini ve sınıf arkadaşlarını daha iyi tanımış ve anlamış öğrenciler
 • Psikolojik düzeyde daha sağlıklı bir öğrenci profili oluşturabilme imkanı
 • Sınıf oluşturulurken mizaçların dikkate alınarak daha profesyonel seçim yapılabilmesi. Bu sayede eğitim ortamının verimini artıracak sınıf teşkili
 • Mizaçları tanımaktan kaynaklı oluşabilecek muhtemel sorunları önceden bilebilme
 • Mizacı temel alan bir yaklaşımla her çocuğa özel daha isabetli kulüp ve atölye faaliyetleri belirleme ve yönlendirme.
 • Çocukların kişilik gelişimlerine dair olan süreci daha iyi bilme ve yürütme imkanı
 • Daha yüksek bir akademik başarı getirecek olan, öğrencinin kendini gerçekleştirme çabasına Enneagram ile kapı açma
 • Okulun eğitim kalitesine olumlu etki edebilme

B – Öğrenciye Katkıları:

 • Kendi kabiliyetlerini ve eğilimlerini fark edebilme
 • Kendi mizacını ve buna bağlı kişilik yapısını bilebilme
 • Kendi mizacının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekli yönlerini fark edebilme
 • Mizacına uygun çalışmalar yapabilme
 • Motivasyon noktalarını bilme ve buna uygun olarak daha verimli çalışabilme
 • Daha başarılı olabileceği alanları bilme ve buna yönelebilme
 • Arkadaşlarındaki farklılıkları normal görüp daha kolay kabullenebilme
 • Kendisi ve çevresi ile daha sağlıklı iletişim kurabilme

C – Sınıf Öğretmenine Katkıları:

 • Öğrencilerin farklılığının nedenlerini anlayabilme
 • Sorunların kaynağını anlayıp daha doğru çözümler geliştirebilme
 • Öğrencilerinin kabiliyetlerini bilip daha doğru yönlendirmeler yapabilme
 • Öğrencilerin mizaçlarından gelen arayışlarını fark edip daha etkin rehberlik edebilme
 • Daha verimli bir ders ortamı oluşturabilme
 • Mizaç farklılıklarını da dikkate alarak daha zengin eğitim içerikleri oluşturabilme
 • Daha başarılı eğitim metotları geliştirebilme
 • Velileriyle daha etkin iletişim kurabilme
 • Enneagram yaklaşımını öğrenerek kendini ve öğretmenlik stilini tanıyabilme

D – Rehber Öğretmene Katkıları:

 • Öğrenciyi kısa sürede çok daha iyi tanıyabilme
 • Öğrenci hakkında detaylı kişilik bilgisine sahip olma
 • Sorunların mizaç kökenli olup olmadığını belirleyebilme
 • Daha etkin çözümler geliştirebilme
 • Öğrencinin kişilik yapısına uygun çalışmalar yapabilme
 • Veli iletişimini daha verimli ve nitelikli yürütebilme
 • Daha yoğun ve detaylı bilgi ve raporlama
 • Mizaçlara uygun iyileştirici ve geliştirici rehberlik etkinlikleri yapabilme
 • Çalışmalarında zaman verimliliği ve sonuç almada başarıyı yükseltebilme

E – Veliye Katkıları:

 • Çocuğunu daha iyi tanıyabilme
 • Çocuğunun beklentilerini daha iyi anlayabilme
 • Çocuğunun ne ile motive olduğunu bilme
 • Çocuğunun potansiyel kabiliyetlerini ve geliştirmesi gerekli yönlerini bilme
 • Çocuğunun potansiyel risklerini ve iyileştirmesi gerekli yönlerini bilme
 • Çocuğunu daha nitelikli destekleyebilme
 • Daha sağlıklı ve verimli bir aile içi iletişim imkanı bulabilme

Bu rapor öğrencilere yönelik genellemelere ihtiyaç bırakmadan, mizaç farklılıklarını dikkate alarak hem faydalı hem de doğru yaklaşımları sergileme imkanı sağlamaktadır.


If there https://essay4today.com/ is a major problem of definition or interpretation, it will have to be discussed, letting the issues emerge during the course of the discussion.