Hakkında

Size nasıl yardımcı olabiliriz

Tüm soru ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Eğitim sisteminden tutun kurumsal çalışmalarda mutlaka entegre olması gereken bir sistem tebrikler.

Sarp ÖZTÜRK
G. Müdür

Bir çocuğun hayata gelirken beraberinde getirdiği temel psikolojik özellikliğine mizaç denir. Bir tohuma benzetebileceğimiz mizaç özelliklerinin tam olarak bilinmesi ve buna uygun eğitim çalışmalarının yapılması çocuğun gelişimi için çok değerlidir. Mizacın potansiyel kabiliyet ve risklerinin farkındalığıyla verilecek bir eğitim çocuğun kendini gerçekleştirme sürecini hızlandırır ve kolaylaştır.

Bu yüzden her birini ayrı bir tohum gibi düşünebileceğimiz çocukların hangi tohum özelliklerini taşıdığını bilmek, öğrenmenin kalitesine pozitif bir katkı sağlayacaktır.

Mizaçları bilmek ve tanımak bize elmayı kiraz yapmaya çalışmak yerine en iyi elma, en iyi kiraz, en iyi portakal ağacını yetiştirebilmenin imkanını sunacaktır.

Bu imkan öğrenciler için daha belirgin ve kritik bir öneme sahiptir.

Bunun karşılanmasında pratik, etkili ve isabetli yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yaklaşımların başarısı, insanın psikolojik yönü itibariyle temeli olan mizacın tam ve doğru anlaşılmasına bağlıdır.

Enneagram metodolojisi, mizaçların temel arayışlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Enneagram iletişim halinde olduğumuz yetişkinleri ve çocukları tanımayı ve doğru anlamayı sağlar.

Bu çerçevede yapılandırılan MİZU REHBERİM eğitim alanında “Mizaca Uygun Rehberlik” yaklaşımını ortaya koymaktadır.

MİZU REHBERİM tüm okulların kullanabileceği esneklik ve uyuma sahip, eğitim ve öğretim kalitesine olumlu katkı sağlayacak bir yapıdadır.

MİZU REHBERİM Çalışkan Yayınları ve Enneagram Eğitim ve Danışmanlık ortak çalışmasıdır.